Responsabil protecția datelor (Data Protection Officer)

Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR) ce reglementează modul de gestiune si prelucrare a datelor personale, inclusiv cele ale angajaților, clienților, etc  . Aplicarea regulamentului general privind protecția datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniuni Europene și prin urmare și în România

Acreditare: Autoritatea Națională pentru Calificări

Durată: 60 ore teorie + 120 ore practică

Condiții de acces:  diplomă de studii superioare

Condiții pentru participare gratuită: cursul este GRATUIT pentru persoane care indeplinesc condițiile de eligibilitate, cu referire la statutul pe piața muncii și sectorul de activitate al companiei (angajatorului) -> vezi AICI 

Perioada: Consultă  CALENDARUL

Traineri: Trainer principal: Andreica Radu| Asistent: Moldovan Marius

De ce sa urmezi cursul? Beneficii și oportunitati.

Cursul este creat pentru a oferi participantilor cunoștințele, înțelegerea și abilitățile necesare pentru a se asigura că sunt pregătiti pentru aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor.

In urma absolvirii cursului participantii vor obtine un certificat recunoscut la nivel național  si pot ocupa pozitia (functia) de Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal – DPO (Data Protection Officer).

Cursul are o orientare practică. Pe parcursul instruirii practice care are loc combinat în sala de curs și în contextul de muncă al cursantului, participanții sunt sprijiniți de traineri în elaborarea unei documentații interne de aplicare a regulilor GDPR în cadrul firmei.

Pentru companii, instruirea unei persoane oferă oportunitatea asigurării conformității cu prevederile legale în domeniu, fără costuri.

Cui se adresează acest curs?

Cursul se adreseaza atât celor care profeseaza deja în domeniul datelor cu caracter personal și care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele și metodele de lucru, cât și celor care doresc sa devină DPO (Responsabil cu Protectția Datelor cu Caracter Personal), asigurându-le acestora atât instruirea necesară cât și certificarea / acreditarea profesională în domeniu.

Ce vei învăța?

Notiuni introductive cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Drepturile şi obligatiile persoanelor implicate in prelucrarea datelor cu caracter

Instrumente de informare.

Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, organizarea si utilizarea acestora in cadrul organizatiei.

Sfera activitătilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal.

Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.

Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii specifice.

Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.  Managementul riscului si securitatea informatiei.

Programa cursului

Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligatiile lor în baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.

Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Respectarea principiului obiectivitătii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.  Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitătilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.  

Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Monitorizarea aplicarii instrumentelor şi metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.

Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.