Necesitatea formarii unei persoane in acest domeniu este prevazuta de OUG 195/2005, art. 94, lit.d, coroborata cu Legea 211/2011, art. 22. În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament.

Acreditare: Autoritatea Națională pentru Calificări
Durată: 40 ore
Condiții de acces: Studii liceale
Condiții pentru înscriere: -> vezi AICI 
Perioada:  Consultă  CALENDARUL

-> VEZI DESCRIERE DETALIATĂ