Comunicat de presa

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj anunţa finalizarea activităţilor proiectului „Competactiv+”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară III,  Prioritatea de investiție  PI 10.iii , Obiectiv specific OS 3.12, Contract nr 12474/11.12.2019 ,  Cod SMIS: 127968.

Desfasurat în parteneriat cu Educatie Informala SA (Scoala Informala de IT) si Asociatia Cluj IT CLuster, proiectul a avut ca obiectiv general promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest, intr-o perioada de 24 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din 6 judete ale Regiunii de Nord-Vest, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

OS2: Implementarea unui program de formare profesionala, compus din 7 tipuri cursuri de specializare / perfectionare autorizate ANC, la care vor participa peste 326 de persoane din Regiunea Nord-Vest, inscrise in grupul tinta.

OS3: Furnizarea de sprijin pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă pentru 36 de IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI

OS4: Capitalizarea si transferul rezultatelor catre alti angajatori din secoare competitive., prin derularea a unei campanii de constientizare derulata pe durata a 18 luni; crearea unei retele de IMM-uri ce activeaza in domemii de activitate cu potential competitiv;

Prin proiect au fost organizate urmatoarele activitati pentru peste 415 angajați selectati din sectoarele economice cu potential competitiv, pentru a ajuta intreprinderile si angajatii acestora sa performeze si sa aiba succes in urmatorul val al celei de-a patra revolutii industriale:

  • Training-uri cu valoare adaugată: Responsabil de proces; Responsabil protectia datelor/GDPR; Python Developer; .NET Developer; Robotic Process Automation; Smart Agile Methodologies & Process Improvements; Java Developer; Responsabil de mediu; Software Tester; Web Developer; BI & Database Developer.
  • Workshop-uri & Conferințe– 10 Ateliere practice cu experti in software development si inginerie | 2 Conferințe internaționale pe teme de inovare tehnologică și pentru promovarea învățării continue | 5 seminarii de invatare continua la locul de munca
  • Coaching în companii pentru dezvoltarea continuă a angajaților și stimularea adaptării la schimbările din industrie, prin programe de învățare la locul de muncă – 36 de IMM-uri sprijinite.

Proiectul a urmarit  promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest.

Rezultate finale

1. R1: 1 Plan de management si de implementare;.

2. R2: 1 Set proceduri de management de proiect

3. R3: Proceduri de achizitii derulate si finalizate;

4. R4: 18 Raportari lunare ale progresului proiectului (monitorizare – evaluare);

5. R5: 9 Cereri, prefinantare, rambursare sau plata transmise;.

6. R6: 1 Sistem informatic de management de proiect operational;

7. R7: 18 sedinte de managemnt de proiect;

8. R8: Materiale promotionale de promovare a poiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala;

9. R9: 1 Website oficial proiect.

10. R10: 1 Conferinta lansare organizata; 

12. R12: 1 Plan de publicitate pentru proiect;

13. R13: 1 Comunicat oficial de presa de lansare a proiectului;

14. R14: 1 Comunicat oficial de presa de incheiere a proiectului;

15. R15: 1 Plan integrat de derulare a activitatilor de constientizare;

16. R16: 1 Caravana mobila de constientizare derulata in Regiunea Nord Vest – 300 firme participante;

17. R17: 5 seminarii de constientizare derulate pe durata a 2 zile fiecare

18. R18: 2 conferinte de constientizare derulate pe durata a 3 zile fiecare la Cluj-Napoca;

19. R19: 10  Ateliere de lucru cu firme relevante;

20. R20: 2 Conferinte live transmise pe portaluri de social media;

21. R21: 820 reprezentanti ai firmelor relevante participanti directi la actiuni de constientizare privind formarea profesionala continua;

22. R22: 200 reprezentanti ai firmelor relevante participanti la actiuni de constientizare derulate prin social media cu ocazia celor 2 conferinte desfasurate la Cluj-Napoca;

23. R23: 1 Campanie de constientizare derulata prin presa scrisa pe durata a 16 luni (32 de articole);

24. R24: 1 clip video ce vizeaza constientizarea importantei formarii profesionale continue;

25. R25: Difuzare clip video pe canale sociale;

26. R26: Difuzare clip video posturi de televiziune;

27. R27: Platforma on-line pentru pre/inregistrare grup tinta / IMM-uri participante;

28. R28: 1 baza de date cu 500 persoane potential eligibile care si-au manifestat intentia de a participa la activitatile proiectului;

29. R29: 415  Angajaţi cu contract individual de muncă selectati pentru a participa la programe de formare;

30. R30: 34 persoane din grupul ţintă angajaţi vârstnici (55-64 de ani);

31. R31: 34 angajaţi vârstnici (55-64 de ani) selectati pentru participare la FPC;

32. R32: 30% persoane selectate pentru participarea la FPC de gen feminin;

33. R33: 1 baza de date cu 200 IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice relevante, identificate in Regiunea NV;

34. R34: 36 IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI selectate pentru a primi sprijin;

35. R35: 415 Dosare inregistrare in grup tinta, conform prevederilor GS

36. R36: 50 de acorduri cadru de colaborare cu IMM-uri relevante furnizoare de angajati ce vor participa la FPC (incluzand declaratiile pentru GT si certificatele constatatoare conform GS);.

37. R37: 415 Angajaţi care beneficiază de programe de formare; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.

38. R38: 342 Persoane dobandesc cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini superioare in domenii economice relevante;

39. R39 391 Persoane sprijinite pentru cresterea mobilităţii forţei de muncă;

40. R40: 219 Persoane de gen feminin beneficiaza de masuri ce garanteaza accesul egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii;

41. R41: 34 Persoane cu varsta intre 55 – 64 ani beneficiaza de masuri ce garanteaza accesul egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii

42. R42: 91% dintre participantii la FPC dobandesc o calificare / specializare in sectoarele de specializare inteligenta

43. R43: 343 participanti la FPC certificati;

44. R44: 7 tipuri de pograme de formare furnizate;

45. R45: 30 grupe de formare profesionala;.

46. R 46: 1 platforma de e-learning, interactiva si colaborativa functionala;

47. R 47: 36 programe de învăţare la locul de muncă elaborate;

48. R 48: 36 de actiuni pilot pentru implementarea de programe FPC la locul munca derulate in IMM-urile participante;

49. R 49: 36 de IMM-uri beneficiare de sprijin pentru introducerea unor programe de invatare la locul de munca;

50. R 50: 10 IMM-uri adopta si utilizeaza in operatiunile curente programe de învăţare la locul de muncă dezvoltate in cadrul proiectului;

Parteneri de proiect

Cluj IT Cluster (Cluster de referinta al sectorului IT din Transilvania),

Școala Informală de IT ( cel mai mare furnizor de traning in domeniul IT din Romania)

Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj (din 1871, cea mai veche organizaţie patronală din România).

Proiectul POCU/464/3/12/127968 „CompetActiv+”  a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Augustin Feneşan

Preşedinte

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj

Leave a Reply