Formarea continuă în contextul COVID-19: Actualizări legislative

Mijlocul lunii mai a venit cu veşti extraordinar de bune pentru perspectivele formării continue din România.

După cum deja ştim, pandemia COVID-19 a generat efecte imediate într-o arie largă de industrii şi activităţi, a forţat regândirea unor modele de afaceri şi a determinat adaptarea unor procese tradiţionale la noi metode de implementare. Procesul de educaţie şi formare continuă nu a făcut excepţie de la aceste consecinţe ale implementării stării de urgenţă şi a măsurilor de prevenţie şi protecţie.

În vederea medierii impactului de lungă durată asupra activităţilor şi programelor de formare profesională a adulţilor la nivel naţional a fost adresat Guvernului României un memoriu cu scopul de a contura un nou context şi noi perspective pentru derularea acestor activităţi.  

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/14.05.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020 (Articolul 3), autorităţile au răspuns pozitiv solicitărilor înaintate Guvernului Romaniei de către coaliţia iniţiată de Şcoala Informală de IT, parterner al programului de învăţare continuă FutureSkills, alături de Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor şi Cluj IT Cluster în cadrul unui parteneriat extins.

Conform noilor prevederi legislative, începând cu data de 15 mai 2020, este permisă organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională a adulţilor, inclusiv cursuri acreditate în diferite domenii de activitate şi în sistem on-line.

Prin acest demers şi, finalmente succes, a fost creat cadrul necesar pentru alinierea procesului de învăţare şi formare pe parcursul vieţii la bunele practici deja existente în ţările puternic digitalizate.

Pentru consultarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 din 14 mai 2020 în forma sa completă vă rugăm să accesaţi pagina dedicată:

Leave a Reply